<<Divan-ı İrfan FİHRİST

SULTÂNÜ'L ÂSIKIN VEL-VÂSILÎN VEL ÂRIFÎN
HAZRETI SEYYÎD MUHAMMED KADRÎ HAZÎN'IN DIVÂNI
(Divanü'l-Irfân Hayreti-Hayrân)


Divânda Kullandıkları Mahlaslar (isimler):

HAZÎN Cenâb-ı Allah buyuruyor ki: "Ben kırık kalblerdeyim."
ZEYNÎ Ceddi Hz. Zeynel Âbidîn'in ismi ile isimlenmiştir.
VEFA Bağdat'ta acâyib hâller gösteren ceddi büyük evliyâ Seyyid Vefâ Hazretlerinin makam ve ismi ile isimlenmiştir.
BILÂL Hz. Resûl'ün müezzini olup halkı hak ve hakikate davet edendir.
SERIF

Seyyîd, (Evlâd-i Resûl)


Not: Divânda (H) büyük harf ile yazılı (h) harfi noktalı 'ha' harfi olarak okunur. Yalnız "Hay, Hak, Habibillah. Hüseyn, Hisamüddîn, Hazîn..." gibi özel isimler ve mısra başı olduğu için büyük H ile başlayan "Hakikat, Hicab, Hikmet, Habib..." gibi bazı kelimelerin başında H harfleri, noktal 'ha' harfi değildir.