<< İhsan yolu FİHRİST

ŞEYH-İ MECZÛB DER Kİ:
Târikatte Nûrânî Zulmet diye bir makam vardır. Sâlik bu nurânî zulmet makâmını geçmeyinceye kadar bekâ ve uyanıklık hâsıl olmaz. Mürîdin (kendi kendine) nefsiyle bu makamı geçmesi mümkün değildir. İllâ kâmil mürşîdin kâmil nazarıyla bu makam geçilir. Bu makam da simsiyah bir nurdur. Sâlikin ruhunu, melekût ve şuhûda yükselmekten alıkoyar. Bu makam, sâlikin ruhuna dağlar kadar ağırdır. Sanki sâlik gökten yere düşmüş gibidir.