<< İhsan yolu FİHRİST

HÂVÂT1R VE GAFLETİN SEBEPLERİ

ŞEYH-İ MECZÛB DER Kİ:
Hâvâtır: (Düşünceler) ve gafletin de sebepleri vardır. Mürîdi bunlara düçar eden bazı sebepleri yazalım:

1- Haram ve şüpheli yemek: Zakirin münevver kalbi, zıddı ile bağdaşamaz. Haram ve şüphe, nurun zıddı olan zulmettir. Bunları yiyen mürîdin kalbinde zulmet husule gelir. Zulmet ise hâvâtır ve gaflet hâsıl eder.

2- Kalb, münkirlerin (inkarcıların) sohbetinden de akis alarak gaflet ve hâvâtıra düşer. Onun için tarikatı yahut şeyhini inkâr edenlerle mürîd asla sohbet yapmayacaktır.

3- Mürîd ağyar ile de çok konuşsa kalbe hâvâtır ve gaflet gelir. Onun için az konuşmalıdır. Hadis-i Şerifte de:
"Mâlâya'nîyi (Dün ve dünyaya faydası olmayan maksada aykırı şeyleri) terk etmek insanın islâmlığının güzelliğindendir"
buyurulmuştur.

4- Etrafa ve eşyaya çok bakarsa, yine kalbe tesir ederek gaflet ve hâvâtır husule gelir.

5- Mürîd Allah'ın zikrinden gafil, çok düşünceli insanlar ile de arkadaşlık yaparsa, bundan gelen akisler ile de kalbte hâvâtır husule gelir. Çünkü münevver kalb, gafil, hâvâtırlı kalbe tahammül etmez. Zâkir kalb, temizlikte ve güzellikte billur kristal gibidir. Hâvâtırlı kalb ise siyah demir gibi kasvetli ve karanlıktır. Onun için bu kalb sahipleriyle fazla sohbet ve arkadaşlık eden mürîdin kalbine bu siyahlık ve hâvâtır akis eder. Sanki karanlığa karşı tutulmuş kristalin şeffâfiyeti kalmayıp karanlıkla dolduğu gibi.