<< İhsan yolu FİHRİST

ŞEYH-İ MECZÛB DER Kİ:
GAFLET VE HÂTIRÂTI YOK EDECEK BAZI HUSUSLAR:

Zikirde mürîde gaflet ve havâtır hâsıl olduğunda; bunu gidermek için soğuk su ile abdest almalı, (çok harareti varsa
boy abdesti almalıdır). İki rekât abdest sünneti kıldıktan sonra, kıbleye karşı dizi üzerine oturacak 25 defa istiğfar edip bu salavâtı şerîfeyi okumalı "Sallallâhu Alennebîyyi Ve Âlihi", aşağıda yazılı usûllerden birini yapmalıdır.

l - Fenâ ve Gaybet hasıl oluncaya kadar nefiy ve isbâta devam ederse, gaflet ve hâvâtır yok olur.
2- Mürşîdin râbıtasına girerek, mürşîdin yanında yahut kalbinde hazır eder. Fenâ ve ğayb hâsıl oluncaya kadar devam
ederek, gaflet ve hâvâtır yok olur.
3- Gaflet ve hâvâtır yeri olan Nefs-i Nâtıka'da "Allah" (CC) zikrini fenâ ve gayb hasıl oluncaya kadar yaparak, gaflet ve hâvâtır yok olur.
4- Şeyhimin râbıtasını, yahut Hz. Ruh-i Rasûllüllâhi vâsıta kılarak Allah'a teveccüh edip, istiğrak ve huzur hâsıl edince
gaflet ve hâvâtırdan kurtulur. Bu usûl, mürîd için en kolay ve faydalıdır.