<< İhsan yolu FİHRİST

2-ZİKİR ŞEYHİ:

Buna Teveccüh Şeyhi de denir. Her ne kadar tasarruf sahibi ise de mürîdlerini zikir ile ta'lîm eder. Kalplerine istediği zikir ve başka şeyler teveccüh eder. Zikirle mürîdin kalbinde kuvvet ve tesir hasıl olur. Burada Mürîdi Allah'a vâsıl eden zikirdir. Şeyhin kuvveti değildir.