<< İhsan yolu FİHRİST

3-HIRKA ŞEYHİ:

O da mürîdi me'zun ederek hırka giydirir. Ancak Müridi seyru sülûk ve zikir ile götürmeye kuvveti ve tesiri vardır. Emrini sülûk ve zikir ile verir. Mürîd de şeyhin emrini tuttuğu için kendisinde vusûl hâsıl olur. Mürîdi Allah'a kavuşturan hırkayı giydiren değildir.

Tasavvuf istilahında bu iki şeyhe "ŞEYH-İ MECAZÎ" denir.

Bu her üç şeyh eli altında tarikat yolunda gidenlere ne mutlu? Husûsen "Şeyh-i Sohbet" elinde sülûkte olanlar!