<< İhsan yolu FİHRİST

ALLAH'A ULAŞTIRICI VÂSITALAR

ŞEYH-İ MECZÛB DER Kİ:

Nakşibendi Tarikat'ında sâliki Allah'a vâsıl edecek üç ulaştırıcı vardır. Sâlik bunlardan birine de devam etse, şüphesiz vâsıl ve kâmillerden olur.

1) Kâmil ve mükemmel şeyhin rabıtasına devam etmektir. Bu kâmil ve mükemmel şeyh, (daha evvel açıkladığımız gibi) kalbi bütün mâsivâdan temizlenmiş, dâima Alahu Teâlâ ile huzurda ŞEYH-İ YÂDİDÂŞT'tır. (Yâd-Dâşt Şeyhi)

2) Zikrullah.

3) Murâkabetullah ve tefekkür.

Bu her üçü de Kur'ân-ı Kerîm ve hadis-i şerîf ile sâbittir.

İnşallah delillerini de söyliyeyim. Bunların da en faydalısı ve yolu kısa olan sıra ile rabıta, zikir ve murâkabedir.