<< İhsan yolu FİHRİST

ÖLÜM DÜŞÜNCESİ

ŞEYH-İ MECZÛB DER Kİ:
Sâlik, "her lezzeti unutturan ölüm'ü hatırlasın. Muhakkak olan, ölüm sekerâtında (ölüm anı sarhoşluğu) imiş gibi, ölümü kendine yakın bilsin. Bu düşüncenin devâmıyla mezara kadar götürüldüğünü, ve mes'uliyeti mûcib günahlarını hatırlasın. Mezarın karanlık ve dehşetinden yalnızlığını düşünsün, her gün sabah ve akşam evradında bunu tefekkür eden mürîde kuvvetli bir tesir husule gelerek kalbi incelir, dünya ve içindekilerin fânî olduğuna uyanıklık hâsıl olur.

Geçmişler daima bu korkunç ölüm düşüncesini hatırdan çıkarmayarak, kalplerinde ALLAH korkusu da hâsıl olduğundan dünyayı arkada bırakmışlardır. Mağaralarda, hilvetlerde, çöl ve sahralarda şiddetli, kuvvetli, ibadetlere düşmüşlerdir. Yemeyi, içmeyi, uykuyu oldukça terketmişler, bazıları da Râbiatü'l-Adeviye gibi kefenlerini karşılarına koymuşlardır. Hakikaten "Öğüt almak için ölüm kâfidir" diyenler, ne güzel söylemişlerdir.