<< İhsan yolu FİHRİST

KALBİN SURETİ, KEYFİYETİ VE YERİ

ŞEYH-İ MECZÛB DER Kİ:

Bana vuku bulan keşifte; Kalb, sol memenin iki parmak aşağısında ve iki parmak sol koltuğa meyilli, karnı bulunan, piramid şeklinde bir et parçasıdır. Alt kısmı daha dar ve küttür. Baş tarafı ise genişcedir. Baş tarafında bir delik mevcûd olup iki kalın damar ile bitişik ve bu iki damar da arkaya bağlıdır. Kalbin içinde siyah nokta gibi bir et parçası vardır ki, ona "SÜVEYDÂ" denir. Etrafından siyah bir nur vardır. O Siyah nokta şeytân hattı olup, şeytanî vesvese oraya gelir, insanın fesadı ve islahı kalbi iledir. İşte insanın islahında Allah'ın zikri ve mürşidinin oraya attığı nur ile o siyah nokta beyazlaşınca şeytânın vesvese ve havâtırı yok olur.

Seyyidül-Beşer Hz. Peygamber Muhammed Mustafâ (AS) buyurdular ki: "Vücutta bir et parçası vardır ki, onun islâh olmasıyla bütün vücûd islâh olur. Onun fesâdiyle bütün vücûd fesada uğrar. Biliniz ki o kalbtir.

ŞEYH-İ MECZÛB DER Kİ:
Zikrin yeri kalbtir. Allahu Teâlâ ve Tekaddes Hazretleri: "Elâ bi zikril-lâhi Tatmeinnülkulûb". (Kalpler ancak Allah'ın zikriyle doyar, huzuruna kavuşur)(1). Kalpten sonra zikir, letâife de geçer.

(1) Ra'd: 28