<< İhsan yolu FİHRİST
KISALTMALAR
   
(CC) Celle Celâlühü.
(SAV) Sallallahu Aleyhi ve Sellem.
(AS) Aleyhisselâm.
(RA) Radiyallahü Teâlâ Anhu.
(Kds) Kuddise sirrihu.
Şâh-ı P î r Sultanu'l-Evliyâ , Halifetü Hazreti Seyyidi'l-Enbiya, Muhyi's-Sünneti ve'd Din, Şeyhu'l-Enâm, Şâh Muhammed Ali Hisâmüddîn (Kds) Hazretleridir. Hz. Mevlânâ Hâlid Zü'l-Cenâheyn'in (Kds) baş halifesi olan Osman Siracuddîn'in (Kds) torunudur.
Şeyh-i Meczûb İhsan Yolu kitabının yazarı, Hz. Şâh-ı Pîr'in halifesi Bahru'l-Istiğrak: Şeyh Muhammed Saîd Seyfuddîn (Kds).
Şeyh-i Meczûb der ki Bu ifadeden sonra gelen açıklama, ilâhî irfan denizinden doğan keşif ve rabbanî ilhamla aldığı baıinî içtihadıdır.
Kadrî , Hazîn, Vefâ , Bilâl, Şerîf Seyyîd Muhammed Kadrî Hazîn hazretleri'nin divanında kullandığı isimlerdir.
Hazreti Şeyh der ki Hz. Seyyîd Muhammed Kadrî'nin sohbetleridir.
Dîvân-ı İrfân Hz. Seyyîd Muhammed Kadrî'nin divanının ismidir.