<< İhsan yolu FİHRİST

TAKRİZ

Haklarında "Nazaruhum Şifâ, Teveccühühüm Devâ, İhlâsuhum Ni'me, İnkâruhum Nikme" (1) buyurulan pîrân-ı izâm, mürşîd-i kirâm (Kds) hazerâtının hallerinden, yürüdükleri saadet yolunun inceliklerinden, bu yola girmenin lüzum ve usûllerinden, neticede elde edilebilecek kemâlâttan etraflıca bahis ve izah eden bu kitabın konusu tasavvuf olup; bu sahada çok büyük mürşîd ve müctehidler yetişmiş ve binlerce kişiye de rehberlik etmişlerdir.

Sır sahibi olan bu muhterem zâtların bazıları kendi derece, neş'e ve selâhiyetleri içinde, gayb âleminden haber veren, müridlerini ve ilim sahiplerini büyük zevklere daldıran ve kandıran, çok kıymetli eşsiz eserler meydana getirmişlerdir.

Bizzât geçirmiş oldukları hallere ve eriştikleri kemâle göre Kur'ân-ı Kerîm ve Hadis-i Şerîflerden istihbât ettikleri (çıkardıkları) mânâları da açıklayarak, mânevî emirle yazılan bu eserlerden biri de İhsan Yolu kitabıdır.

Şimdiye kadar okumuş olduğum diğer tasavvuf kitaplarında, bu eserde olduğu kadar, bilhassa herkesin anlayabileceği seviyede (başlangıçtan en yüksek seviyelere kadar) tarikat ehli için riâyet edilecek hususları, geçirilen halleri, erişilen makâmları misalleri ile açıklayanını göremedim.

Ne kadar yazarsam yine de kıymetini ifâde edemeyeceğim bu eserin ancak okunması halinde değeri anlaşılacağından, bu hususu okuyucuların zevkine bırakıyorum.

Kitabın hazırlanmasında da ayrıca da mevzularla ilgili sohbetlerinde bulunarak Büyük Mürşîdimiz Seyyîd Muhamme Kadrî Hazîn Hâşimî Hz.lerinden bizzat dinlediklerini ilave etmek suretiyle kitabı daha çekici hale sokmasında büyük hizmeti geçen kardeşimiz Süleyman Kaya'yı candan tebrik ederim. 10.08.1973

Cemâl DOĞRAMACI

 

(1) "Nazarları şifâ, teveccühleri devâ, haklarında ihlâs ve samimiyet beslemek nimet, onları inkâr kabul etmemek azap ve cezadır"

Daha geniş ifadeyle: "Onların bakışları veya onlara bakmak kalplere şifadır, onların kişiye yönelmeleri veya kişinin onlara yönelmesi dertlere devadır. Onların bir kişiyi samimiyetle kabul etmesi veya kişinin onları ihlâsla kabul etmesi büyük nimettir, onların kişiyi kabul etmemesi veya kişinin onları inkâr etmesi büyük felâkettir".